Välkommen till VT-panelen

Som medlem i VT-panelen får du tycka till om både artiklar, produkter och reklam.

Våra medlemmar deltar varje månad i Internetbaserade enkäter där aktuella frågor inom olika områden ställs.

Läs om hur vi hanterar din data här

Välkommen till VT-panelen

Hela Gotland är en panel där Sveriges befolkning uttrycker sina åsikter om reklam och produkter.

Våra medlemmar deltar varje månad i Internetbaserade enkäter där aktuella frågor inom olika områden ställs.

Läs om hur vi hanterar din data här

SÅ FUNGERAR DET

GÅ MED

Ditt medlemskap är både frivilligt och gratis och som panelist svarar du på frågor i lugn och ro då det passar dig bäst.

Undersökningar

Vanligtvis tar en undersökning mellan 5 och 10 minuter att besvara där aktuella frågor inom olika områden ställs. Du väljer själv hur många undersökningar du vill få skickade till dig per månad (1 till 6 stycken).

ERSÄTTNING

Som kompensation för att delta i våra undersökningar får du en ersättning som du själv kan använda eller skänka till välgörenhet. Se exempel på ersättningar här.