Syno Vietnam E-Commerce Panel

Vietnam E-Commerce Project

Dự án “E-Commerce” của công ty Syno International Vietnam là một dự án tập trung thu thập thông tin về người tiêu dùng qua việc bán các sản phẩm chăm sóc da chính hãng Nhật Bản.

Panel

E-Commerce Panel của công ty Syno là một mạng lưới quản lý người trả lời các bản khảo sát liên quan đến dự án “E-Commerce”.

Panelist

Khi đăng kí làm một Panelist (người trả lời), bạn có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn (tiền thưởng, voucher giảm giá, vv)

Survey

Bạn sẽ trả lời các bản khảo sát của công ty Syno sau khi đăng kí làm một Panelist (người trả lời).

Feedback

Các câu trả lời của bạn sẽ được phân tích nhằm mục đích am hiểu hơn về thị trường E-Commerce ở Việt Nam.

Social Account

Instagram: @syno.vietnam

Shopee      : @syno.vietnam

Register

Đăng kí làm Panelist của E-Commerce Panel

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.

Sign in

Đăng nhập để trả lời ngay

Để chúng tôi hiểu bạn hơn.

Have an account?

Register

Đăng kí làm Panelist của E-Commerce Panel

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.

Sign in

Đăng nhập để trả lời ngay

Để chúng tôi hiểu bạn hơn.

Have an account?