Syno Vietnam – Omnibus Survey tại 24 quốc gia

About us

Thành lập tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2018, Syno Việt Nam là công ty con của Syno International. Chúng tôi cung cấp các giải pháp CDaaS (Consumer Data As a Service) để các tổ chức định hướng dữ liệu đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

about-us

Tầm nhìn

Trở thành công ty giải pháp công nghệ hàng đầu giúp khách hàng thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu người tiêu dùng một cách hiệu quả.

Cách tiếp cận

Hỗ trợ thu thập, xử lý thông tin người tiêu dùng nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả tối đa.

Hợp tác toàn cầu để tạo ra các sản phẩm, giải pháp toàn cầu.

Cung cấp APIs, SaaS và dịch vụ quản lý để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Định hướng

Mở rộng sang các quốc gia và vùng lãnh thổ mới thông qua quan hệ đối tác với các doanh nghiệp địa phương.

Thành viên

staff-image

Soji Nagano

CEO

staff-image

Nguyễn Quang Huy

Managing Director

staff-image

Nguyễn Thị Hường

Country Manager

staff-image

Lê Việt Anh

Head of Solution Management

staff-image

Ngô Hùng Cường

Head of Solution Development

staff-image

Nguyễn Phương Anh

Project Coordinator

staff-image

Nguyễn Hà Thu

Project Coordinator

staff-image

Nguyễn Kim Thục

CS/Project Coordinator

staff-image

Nguyễn Bích Nguyệt

CS/Project Coordinator

staff-image

Đặng Minh Trường

Senior Developer

staff-image

Ngô Tuấn Anh

Senior Developer

staff-image

Nguyễn Xuân Dương

Developer

staff-image

Đặng Minh Tâm

Sales Executive

Liên hệ